Moderni postikoriharjoitus

Totuudenmukaisten ongelmien ratkomista reaaliajassa

Postikoriharjoitusten avulla voidaan selvittää, miten yksilöt suoriutuvat rooliinsa sisältyvistä tehtävistä.

Eri harjoitukset, kuten Etray, tarjoavat rekrytoijille selkeän ja helppokäyttöisen menetelmän esimerkiksi talon sisäisten arviointikeskusten luomiseen. Monissa valintaprosesseissa käytetyt Etrayn kaltaiset online-simulaatiot havainnollistavat, miten yksilö selviytyy paineen alla esimerkiksi runsaasta määrästä sähköposteja. Näillä testeillä voidaan myös näyttää ehdokkaille, minkälaista osaamista heiltä odotetaan hakemassaan tehtävässä.

Cubiks tarjoaa asiakkailleen sekä valmiita että juuri heidän tarpeisiin räätälöityjä postikoriharjoituksia. Kaikki testit perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja ovat suunniteltu kansainvälisesti toimivia organisaatioita varten.

Etray™-simulaatio

Suuren sähköpostimäärän käsittelyä ja totuudenmukaisten ongelmien ratkomista

Riippumatta siitä, haluatko tehdä nopeita ja tietoihin pohjautuvia rekrytointipäätöksiä vai kehittää yrityksesi työntekijöitä, Cubiksin Etray-simulaatio antaa tarkan arvion ehdokkaan ongelmanratkaisutaidoista tilanteessa, jossa hänen on käytävä läpi suuri määrä sähköposteja.

Etrayn avulla voitte:

One

Arvioida, miten yksilöt selviytyvät tietyssä roolissa.

Two

Selvittää, miten osallistujat työskentelevät aikapaineen alla.

Three

Vähentää hallinnointia ja parantaa arviointien tarkkuutta.

Etray-simulaatio sisältää lukuisia sähköposteja, ja osallistujan on luettava ne ja vastattava niihin tietyssä ajassa ja tietyssä roolissa. Osallistujat valitsevat mielestään parhaan vastausvaihtoehdon. Tämän jälkeen he täyttävät kirjallisen tehtävän, jonka koulutettu arvioija tarkastaa.

Uusia sähköpostiviestejä tulee myös testin aikana, joten osallistujien on reagoitava nopeasti ja päättäväisesti.

Oman tiimin valitseminen ja kehittäminen edellyttää tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa ehdokkaiden työskentelytavoista, minkä vuoksi olemme kehittäneet Etraysta kolme eri versiota – yksi vastavalmistuneille ja nuorille esimiehille, yksi ylemmälle johdolle ja yksi avustavissa tehtävissä oleville.

Lyhyesti:

Todentuntuisia ja mukaansatempaavia postikoriharjoituksia hakijoille ja nykyisille työntekijöille.

Kolme eri versiota eri rooleissa ja tasoilla toimivien henkilöiden arviointia varten.

Antaa ehdokkaille realistisen kuvan haettavan työn vaatimuksista.

Cubiksin asiantuntijoiden kehittämä vakaa ja tieteellisiin tuloksiin perustuva järjestelmä.

Nopea ja helppo hallinnoida Cubiks Onlinen avulla.

Available in a range

Saatavilla useilla eri kielillä kansainvälisiä arviointeja varten.

Stay Sharp

Trends, insights, best practice, thought-leadership... it's good to learn.