People Analytics

Tutkimuksen hyödyntäminen talent managementissa

Cubiksin työ- ja organisaatiopsykologit ovat jo vuosikymmeniä hyödyntäneet dataa arvioinneissa ja rekrytoinneissa. People analytiikaksi kutsumme HR-datan yhdistämistä psykometriseen dataan, jolloin voimme selvittää mm. mitkä ominaisuudet tai kyvyt ennustavat työsuoriutumista tietyssä tehtävässä.  Ammattitaitoisen tilastollisen analysoinnin kautta tarjoamme asiakkaillemme arvokasta tietoa, joka toimii lähtökohtana talent managment-prosessin kehittämisessä.

Näin etenemme:

Tapaaminen, suunnittelu, tiedon keruu

Tilastollinen analysointi ja trendien tunnistaminen

Tulosten esittäminen ja käytäntöjen kehittäminen

 

Sekä työnantajat että työntekijät hyötyvät analytiikan tarjoamista oivalluksista. Työnantaja voi rekrytoida organisaatioonsa parhaat osaajat ja työnhakijoita kohdellaan tasapuolisemmin. Yleisinä haasteina analytiikan hyödyntämisessä ovat datan kerääminen ja yhdistäminen sekä luotettavan tilastollisen analyysin teko.

Tässä Cubiks toimii tukenasi. Meillä on kokemusta analytiikkaprojekteista ja konsulttimme tietävät, että faktapohjaisen tiedon perusteella työnantajat voivat tehdä parhaimmat mahdolliset päätökset, myös ihmisiin liittyen.

Lyhyesti

HR-datan kerääminen esimerkiksi työsuoritukseen tai pysyvyyteen liittyen

Cubiksin eri menetelmät toimivat pohjana analytiikkaprojekteille

Tilastollisen analyysin kautta voimme tehdä tarkempia ennustuksia ja tunnistaa trendejä

Saat asiantuntijan tukea tunnistaaksesi oleellista tietoa HR-datasta

Mahdollisuus luoda algoritmejä jatkuvasti kasvavasta tietokannasta

Tiivistetty raportti esimiehille tärkeimmistä oivalluksista ja käytännön suosituksista