Kompetenssimallit

Luovat perustan arvioinneille ja kehittämiselle

Mitkä kompetenssit vievät organisaatiotanne eteenpäin? On hyvä pohtia, miten pystytte valitsemaan sopivimmat hakijat, tunnistamaan potentiaalia tai kehittämään työntekijöitänne? Kattavan kompetenssiviitekehyksemme avulla voitte selvittää, mitä käyttäytymis- ja työskentelytapoja organisaationne menestyminen edellyttää. Lisäksi se luo hyvän perustan rekrytoinnin, koulutuksen ja urapolkujen kehittämiselle.

Kompetenssimallien avulla voitte:

Varmistaa valinta- ja kehittämisprosessienne laadun ja läpinäkyvyyden.

Integroida keskeisimmät kompetenssit suorituskyvyn arvioinnissa käytettäviin työkaluihin ja palveluihin.

Rekrytoida, tunnistaa ja kehittää työntekijöitänne ja heidän työuriaan entistä tehokkaammin.

 

Kolme kompetenssisektoria

Tuhannet HR-asiantuntijat ja esimiehet ympäri maailman käyttävät Cubiksin kompetenssiviitekehystä omassa työssään. Tämä viitekehys perustuu kattaviin tutkimuksiin ja koostuu 53 kompetenssista, jotka on ryhmitelty viiteen ryhmään: ajattelu, vuorovaikutus, johtaminen, itsensä johtaminen ja tavoitteellisuus.

Cubiksin johtamismallin avulla organisaatiot voivat arvioida ja kehittää johdon osaamista yhdenmukaisesti niin, että toiminta perustuu neljän eri johtotason tehtävien ja vastuiden selkeisiin kuvauksiin.

Cubiksin online-pohjainen Competency Profiler -kysely auttaa tunnistamaan, mihin kompetensseihin organisaationne tulisi keskittyä. Voitte tehdä tämän esimerkiksi kutsumalla organisaationne asiantuntijoita arvioimaan eri kompetenssien tärkeyttä tiettyjen roolien tai toimintojen kannalta ja analysoimalla saamianne tuloksia.

Lyhyesti:

Kattava ja täysin mukautettavissa oleva valikoima kompetenssien hyödyntämistä tukevia työkaluja ja palveluita.

Asiantuntijoiden suunnittelemia ja tieteellisiin tuloksiin perustuvia menetelmiä.

Integroidun lähestymistavan avulla saatte parhaan mahdollisen tuen HR-työlle.

Kattaviin tutkimuksiin perustuva ensiluokkainen kompetenssiviitekehys.

Paikallista osaamista ja kulttuurisensitiviistä kansainvälistä tukea.