360º palaute

360º palautekeskustelut tarjoavat monipuolista näkökulmaa kehittymiseen

Palautteen antaminen ei ole helppoa. Niiden, jotka antavat työssään palautetta muille, on osattava käydä hedelmällisiä keskusteluja ja tiedettävä, miten he voivat luoda ja hyödyntää 360º-raportteja helposti. Samanaikaisesti itse prosessin tulee olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Tasapainon löytäminen voikin olla haastavaa, mikä korostaa koulutuksen merkitystä 360-palauteprosessissa.

Asiantuntemuksemme 360-palautteenannossa auttaa teitä:

Keskustelemaan parhaista palautteen antamiskäytännöistä.

Tarjoamaan tiimeillenne työkalut ja tiedot, joiden avulla he tuntevat olonsa varmaksi palautetta antaessaan.

Luottamaan Cubiksin asiantuntijoihin palautteen antamisessa.

 

Asiantuntijamme voivat huolehtia myös palautteen antamisesta. Heidän osaamisensa varmistaa, että osallistujat pystyvät hyödyntämään arviointinsa mahdollisimman tehokkaasti. Käymme arviointiraportit läpi ja pohdimme niiden sisältämiä tuloksia yhdessä kunkin osallistujan kanssa antaen heille hyviä vinkkejä oman urakehityksensä suunnittelua varten.

Järjestämme myös koulutuksia, joissa valmennamme teitä parhaisiin palautteiden antamiskäytäntöihin ja todistetusti toimiviin tekniikoihin. Koulutuksen myötä HR:nne ja esimiehenne oppivat tulkitsemaan Cubiksin arviointityökalujen raportteja ja tuntevat olonsa varmaksi palautekeskusteluissa.

Lyhyesti:

Kehitä tehokkaita 360-palautteiden antamiskanavia organisaatiotanne varten.

Osallista, rohkaise ja tue työntekijöitänne tulevaisuuden kehityssuunnitelmien laatimisessa.

Koulutukset ja asiakastukemme varmistaa, että pystytte antamaan palautetta aina johdonmukaisesti.

Anna asiantuntijoidemme hoitaa koko prosessi tai kouluta oma henkilöstönne hoitamaan palautekeskustelut.

Kysy eri kielivaihtoehtojen saatavuutta, jos haluat käyttää palvelua kansainvälisissä organisaatioissa.

Stay Sharp

Trends, insights, best practice, thought-leadership... it's good to learn.